2018 תערוכה בלייפציג גרמניה אפריל

  http://thelittersitter.com/4-signs-of-heatsroke-in-dogs/ תערוכת יחיד של נטע דור למלשטריך בלייפציג לכבוד 70 שנה למדינת ישראל

:להלן מכתב מגלריסטית התערוכה שיודעת אנגלית מינימלית

Dear Neta,

Thank you so much for all,what you write !!!!!  I`m sooo happy, that you are glad about the really beautiful exhibition. Many people will see your etchings about the summer.
Lots of Love for you and Gideon and your whole family
Elke and Bernd

The curator of the exhibition in Leipzig, Germany

Dear Neta,

yesterday was the opening of your exhibition. It was a wonderful opening with beautiful pictures, good words and a wonderful piano-konzert with a student of Israel.

I bring your greetings to the peoples and all peoples send warm greetings to you.  I read your story of Zadok and all peoples were happy about  the story.
Here I send you some pictures of your opening.

In Love yours Elke