Meirav Levi

תערוכות ציורי טבע וצילומים בצפון

cytotec for sale נכתב ע”י מירב לוי

בסוף השבוע הקרוב יתקיימו שתי תערוכות העוסקות בטבע בארץ ישראל:
“ארוטיקה בטבע” בגלריית מלון ‘מצפה הימים’ ” SCAPELAND” בחוות
ומשמר הכרמל.

ארוטיקה בטבע:

תערוכת צילומים על קנווס של הצלמת נטע דור. הצילומים מדגישים את
החלק האירוטי שבפרחים – חושניות עלי הכותרת החלקים האדומים, צבעי
הורוד העז של תוך הפרח, נצנוצי האבקנים ועוד. צילומי הפרחים הועברו
לבדי קנווס. הבד המחוספס “מביא” את הצילום למקום אחר, מקבל גוון
ציורי יותר, ועוטה נופך אחר.

זו התערוכה השניה שמציגה נטע דור בגלריה מצפה הימים, הראשונה
היתה תערוכת תחריטים של ציפורים באזור החולה. העניין והאהבה לטבע
ועולם הדימויים שלו באים תמידית לידי ביטוי בעבודת האמנות של נטע דור
המציגה מעבודותיה בארץ ובעולם.
פתיחה: פתיחה: 7 באפריל, נעילה: 24 במאי. הכניסה ללא תשלום. חוות
הבריאות מצפה הימים: 6994555 -04.